menubergroma.rtf - 5 kB

BERGITKA ROMA

Powiększ - 30 kB Polscy Romowie dzielą się na cztery podstawowe grupy, które odróżniają się od siebie trybem życia, obyczajami, dialektem. Do tych zasadniczych grup zalicza się: Polska Roma (Cyganie nizinni), Bergitka Roma (Cyganie karpaccy), Kelderasza, Lowari.

Do jedynej tzw. osiadłej grupy romskiej zalicza się Cyganów karpackich - Bergitka Roma. Jest to jedna z pierwszych grup, które pojawiła się na terenie Polski. Mieszkają na tzw. szlaku wołoskim w miejscowościach podkarpackich, głównie na Podhalu, Spiszu, Sądecczyźnie. Można ich spotkać w Nowym Targu, Nowym Sączu, Czarnym Dunajcu, Czarnej Górze, Jurgowie, Szaflarach, Krościenku, Łososinie.

W czasach socjalizmu część z nich przeniosła się do miast, głównie do Nowej Huty, gdzie pracowali przy budowie kombinatu hutniczego.

Dialekt Bergitka Roma różni się zasadniczo od innych grup romskich, przede wszystkim naleciałościami języka węgierskiego. Pomimo prowadzenia osiadłego trybu życia, Cyganie nie zasymilowali się wśród miejscowej ludności. Dzięki tej hermetyczności zachowali jednak własne obyczaje oraz język.

Zawsze osiedlali się niedaleko istniejących osad ludzkich pełniąc dla miejscowej ludności funkcje usługowe. Główną ich profesją było kowalstwo, muzykowanie oraz kotlarstwo. Czasem zatrudniali się przy tłuczeniu kamienia na drogi. Swoje domostwa mają bardzo skromne, często wręcz ubogie. Ich domy przypominają budy, stąd wzięła się nazwa ich osady koło Czarnej Góry - Cygańskie Budy.


menuna początekbergroma.rtf - 5 kB
Stowarzyszenie OLSZÓWKA  -  al. Armii Krajowej 141/55  -  43-300 Bielsko-Biała
tel. 0..33 816 11 96  -  e-mail : olszowka@free.ngo.pl  jacek@olszowka.most.org.pl