menu
LINKI

Nasz adres : Stowarzyszenie OLSZÓWKA
al. Armii Krajowej 141/55
43-300 Bielsko-Biała
tel. 0..33 816 11 96
  jacek@olszowka.most.org.pl
  olszowka@free.ngo.pl

www.stowarzyszenieromow.hg.pl Stowarzyszenie Romów
www.tskn.vdg.pl Mniejszość niemiecka w Polsce
www.mlodek.republika.pl/lemkowie Strona o Łemkach
www.mswia.gov.pl Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.ipk.ko.pl Spis stron przeciwko ksenofobii
www.jewish.org.pl Strona społeczności Żydów w Polsce


menu