menuzydkal.rtf - 43 kB
Maciej Strzałkowski
KALENDARZ ŻYDOWSKI

JESIEŃ
1. TARSZISZ 30 dni (wrzesień - październik)
  Święta :   ROSZ HSZANA (NOWY ROK)
JOM KIPUR (DZIEŃ POJEDNANIA)
SUKKOT (ŚWIĘTO SZAŁASÓW)
kończy się świętem SIMCHAD TORA (RADOŚĆ Z TORY)
2. CHESZWAN 30 dni (październik-listopad)
3. KISLEW 30 dni (listopad-grudzień)
  Święta :   CHANUKA (POŚWIĘCENIE ŚWIATEŁ)
ZIMA
4. TEWET 30 dni (grudzień-styczeń)
  Święta :   post upamiętniający oblężenie Jerozolimy
5. SZAWAT 30 dni (styczeń-luty)
  Święta :   TU BISZWAT (NOWY ROK DRZEW)
6. ADAR 30 dni (luty-marzec)
  Święta :   PURIM (KARNAWAŁ)
7. ADAR II 29 dni (w roku przystępnym co ok. 3 lata)
WIOSNA
8. NISAN 30 dni (marzec-kwiecień)
  Święta :   PESACH (ŚWIĘTO PRZAŚNIKÓW) - 7 dni
9. IJAR 30 dni (kwiecień-maj)
  Święta :   Dzień niepodległości
10. SIWAN 30 dni (maj-czerwiec)
  Święta :   SZUWUOT (ŚWIĘTO TYGODNI) - 7 tyg po PESACH
LATO
11. TAMMUZ 30 dni (czerwiec-lipiec)
  Święta :   TAMURZ (POST upamiętniający zdobycie i zniszczenie przez Nabuchodonozora Jerozolimy w 586 roku - symbol niewoli)
12. AW 30 dni (lipiec-sierpień)
  Święta :   TISZA BEAW (POST)
13. ELEL 30 dni (sierpień-wrzesień)


KOMENTARZ:
Dla znajomości kalendarza etapem decydującym jest niewola babilońska (586-538 r. przed Ch.) Półwiecze to musiało nauczyć Żydów więcej niż setki lat izolacji. Zetknięcie z wysoko stojącą kulturą Babilonii, szczególnie astronomii, zaowocowało między innymi powstaniem kalendarza. Ponadto dla wygnańców czas pobytu w Babilonii posiadał znaczenie socjologiczne. Uświadomił on Żydom ich odrębność narodową, kulturową i religijną. W ostateczności skonsolidował podzielony naród. Kiedy więc król Perski (zdobywca Babilonu) Cyrus pozwolił na powrót do ojczyzny, nie zabierali już ze sobą tylko szat i naczyń, jak to było w przypadku wyjścia z Egiptu, ale wzięli ze sobą duży bagaż wiedzy technicznej. Żydzi podobnie jak większość plemion posługiwała się w obliczaniu czasu rokiem księżycowym. Z czasem, obliczenia te zostały udoskonalone poprzez korektę (rok przystępny) w stosunku do roku słonecznego. Rok księżycowy liczy przeciętnie 354 dni. Rok słoneczny ma 11 dni więcej.

Widać z tego że zachodzi potrzeba sztucznego wyrównania różnicy zachodzącej pomiędzy obiema metodami. Z tego względu co dwa lub trzy lata dodaje się trzynasty miesiąc. Operacja ta powoduje nie tylko wyrównanie brakującej ilości dni, ale także zachowanie pór roku zgodnie ze zjawiskami przyrody.

Rok żydowski dzieli się na 12 miesięcy rozpoczynających się od nowiu księżyca (ROSZ CHODESZ). Każdy miesiąc liczy 29 (ew. 30) dni. Rok religijny rozpoczyna się jesienią pierwszego miesiąca TISZRI. Nazwy miesięcy nie są hebrajskie lecz babilońskie. Pełny cykl kalendarza hebrajskiego zawiera się w okresie 19 lat.


menuna początekzydkal.rtf - 43 kB
Stowarzyszenie OLSZÓWKA  -  al. Armii Krajowej 141/55  -  43-300 Bielsko-Biała
tel. 0..33 816 11 96  -  e-mail : olszowka@free.ngo.pl  jacek@olszowka.most.org.pl