menuzydsymb.rtf - 32 kB
Maciej Strzałkowski
SYMBOLIKA ŻYDOWSKA

SYMBOL ZNACZENIE
Gwiazda Dawida Jest to symbol narodu żydowskiego. Pochodzi z ornamentyki starożytnej pozajudaistycznej. Obecny w wierzeniach i rytuałach magicznych plemion sąsiadujących. Jako symbol syjonizmu i całej kultury judaistycznej zaczął się wyodrębniać dopiero w XVII wieku. Symbol przynależności do narodu częsty na macewach.
Lew Symbol oznaczający przynależność do jednego z 12 pokoleń Izraela, pokolenia JUDY. Historia znaku sięga tak dawno jak historia pokoleń tworzących Izrael.Jakub miał na drugie imię Izrael, jego 12 synów to zaczątki właśnie owych bratnich pokoleń. Lwy na nagrobkach często występują z dodatkowym emblematem. Lew podparty na tylnych łapach z wyciągniętą w górę głową to często spotykany znak przynależności zmarłego do pokolenia JUDY
Ręce błogosławiące Ręce ułożone w tym geście symbolizują męskie potomstwo Aarona pierwszego po Mojżeszu arcykapłana. W praktyce odnosiło się to ogólnie do rodzin o tradycjach rabinistycznych i kapłańskich.
Misa i dzban, przybory do mycia lub sama czynność mycia Symbolizowały przynależność do potomków z rodu lewitów. Lewita był pomocnikiem kapłana w świątyni, pomagali przy składaniu ofiar. Do nich należał obowiązek obmywania kapłanom dłoni przed błogosławieństwem.
Świecznik Wieloramienny świecznik o nieparzystej ilości ramion symbolizował zawsze kobietę. Tą która oświeca inspiruje, pomaga w życiu i jego przeciwnościach.
Wąż Wąż ma konotacje z Pięcioksięgu. Był symbolem rozłamu. Zakorzeniony głęboko jako przewodnie bóstwo plemion które Izrael spotkał po wyjściu z Egiptu. Wąż jest antytezą JAHWE (jego nieobecnością). Wąż jako Lewiatan. Według komentarza do Tory, tzw.Talmudu, mięso tegoż węża będą spożywać sprawiedliwi po przyjściu Mesjasza. Symbolizuje więc życie wieczne i czasy mesjańskie.
Symbol złamania Złamana roślina lub świeca symbolizowały gwałtowną i niespodziewaną śmierć.
Korona Oznacza znajomość prawa i wielkie cnoty . Na Koronach widnieje często podpis " Korona Tory, Korona Kapłaństwa, Korona Królewska, to trzy korony cnoty ale nad nimi jest Korona Dobrego Imienia.
Księga (Tora), lub Księgi stojące rzędem, otwarte lub zamknięte Zdobiły groby mężczyzn. Symbol uczynność, mądrości, pobożności, spełnienia religijnego nakazu studiowania Tory. Motyw częsty na grobach Rabinów i uczonych w Piśmie. Księgi maja także wyryte tytuły dzieł lub po prostu nazwy 'modlitewnik', 'psalmy'
Jeleń Symbol odnoszący się do imienia Hersz, Cwi
Niedźwiedź Symbol odnoszący się do imion Ber i Dow
Wilk Odpowiada imioną Wolf, Zeew lub oznacza pokolenie Beniamina (z błogosławieństwa Jakuba wobec 12 synów)
Dłoń z piórem Symbol dotyczący ważnej funkcji dotyczącej osoby która przepisywała święte księgi.
Lancet Symbol dotyczył osób które pełniły funkcje Mohela; tego który dokonywał obrzezań.
Owca Znak który dotyczył często kobiet-matek. Oznaczał opiekuńczość, troskę, żal po śmierci.
Ptaki Popularny symbol na grobach kobiet. Kojarzone z żeńskim imieniem Fajgel. Inne znaczenie: ptak jako alegoria duszy, a dusze sprawiedliwych w postaci ptaków siedzą na tronie Pana. Symbol zacności i sprawiedliwości
Orzeł Występuje w połączeniu z Torą, Koroną i innymi elementami. Szybuje nad nimi. Wyraża to bożą opiekę, obecność troskę. Czasem Orzeł gasi świeczkę, co symbolizuje koniec życia.
Gołąb Jest to staroizraelski symbol pokoju i zgody małżeńskiej. Umieszczany na grobowcach rodzinnych.
Pelikan Jest to symbol rodzicielskiej troski poświęcenia. Na grobach kobiet: Pelikan karmiący gromadkę małych
Bocian Bociany oplecione przez węże symbolizują rozkosz sprawiedliwych w czasach mesjańskich. Motyw zaczerpnięty z kabalistycznej księgi Zohar
Puszka ofiarna Symbol podkreślający hojność zmarłego, cnoty wysoko cenionej w tradycji żydowskiej. Skarbona może oznaczać skarbnika gminy, lub osobę która zbierała datki na cele dobroczynne
Winorośl Symbolizuje owocną pracę oraz duchowe bogactwo
Granat Jest to jeden z tradycyjnych owoców Izraela, występuje jako element dekoracyjny. Hebrajska nazwa ozdobnych gałek, nakładanych na wałki zwoju Tory nosi nazwę 'jabłko granatu', owoc ten może symbolizować mądrość, Torę, rabina
Palma Jeden z ulubionych motywów ornamentyki w Ziemi Świetej. Zaczerpnięta z krajobrazu naturalnego oaz i pustyń symbolizuje wiarę w życie wieczne tak jak oaza żyje na pustyni.
Lulaw i etrog Atrybut święta sukkot
Motyl Oznacza nieśmiertelność, duszę i jej przeobrażenia z ziemskiej postaci w doskonalszą
Wąż Eskulap Spotykany tylko na grobach lekarzy
Moździerz Spotykany na grobach aptekarzy
Ekierka i cyrkiel Spotykany na grobach inżynierów
Lira Spotykany na grobach muzykówmenuna początekzydsymb.rtf - 32 kB
Stowarzyszenie OLSZÓWKA  -  al. Armii Krajowej 141/55  -  43-300 Bielsko-Biała
tel. 0..33 816 11 96  -  e-mail : olszowka@free.ngo.pl  jacek@olszowka.most.org.pl