menukrosrem.rtf - 12 kB
Grzegorz Bożek
ODNAWIANIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO
W KROŚNIE

Powiększ - 51 kBPowiększ - 51 kBPowiększ - 51 kB

W lipcu 2002 roku na terenie cmentarza żydowskiego w Krośnie rozpoczęto prace porządkowe, których celem jest przywrócenie temu obiektowi należnego wyglądu. Dotychczas odnowiono bramę cmentarną i zamontowano na niej nowe tablice informacyjne, zabezpieczono studnię, usunięto ogromną ilość zarośli i kilka ton śmieci (butelki, części samochodowe i rowerowe, telewizory, widły, maszynki do mięsa, wiadra, łańcuchy, sprężyny, łóżka, opony samochodowe, konserwy, kątowniki, stare ubrania, buty itp.). Dzięki dotychczasowym pracom odkryto około 50 macew, do których wcześniej nie można było podejść, bowiem skrywały je wysokie, gęste zarośla i krzewy. Obecnie można dokonać wstępnego określenia ilości znajdujących się na cmentarzu macew - jest ich najprawdopodobniej około 200, czyli zdecydowanie więcej niż podaje literatura, która ich ilość określa na 120. Odkryto wreszcie, podobno najcenniejszy, a na pewno najoryginalniejszy obiekt na cmentarzu - pomnik Bernarda Munza przypominający swym kształtem złamane drzewo, który znajduje się w zachodniej części cmentarza. W pracach na cmentarzu biorą udział przede wszystkim młodzi ludzie - studenci, uczniowie krośnieńskich szkół. Dotychczas w pracach wzięło udział 40 osób.

Powiększ - 51 kBPowiększ - 51 kBPowiększ - 51 kB

 

 

 

Oprócz odnawiania cmentarza projekt został poszerzony o działania edukacyjne i kulturowo-historyczne. W czerwcu 2003 roku na terenie cmentarza odbył się terenowy wykład pt. "Historia Żydów krośnieńskich i cmentarza żydowskiego" wygłoszony przez dr Elżbietę Rączy z Instytutu Pamięci Narodowej, autorkę opracowań historycznych nt. Żydów w Krośnie. Prowadzimy współpracę z nauczycielami krośnieńskich szkół - od wiosny 2003 roku na terenie cmentarza odbywają się terenowe lekcje historii i języka polskiego prowadzone przez członków Stowarzyszenia "Olszówka".
Przy realizacji projektu współpracujemy z Urzędem Miejskim w Krośnie, Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegaturą w Krośnie, Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Zwracamy się do Państwa z propozycją przyłączenie się do odnawiania cmentarza żydowskiego w Krośnie. Poszukujemy również wszelkich fotografii cmentarza sprzed lat.
Nauczycielom młodzieży proponujemy udział w terenowych lekcjach historii, języka polskiego lub lekcji wychowawczej na terenie cmentarza żydowskiego w Krośnie. Dla wszystkich uczniów to żywa lekcja historii, dzięki której uczą się mądrzej patrzeć na przeszłość swojego regionu i kraju. Istnieje możliwość umówienia się na przeprowadzenie takich lekcji, zainteresowani nauczyciele proszeni są o kontakt. Dla nauczycieli zdobywających awans zawodowy możemy wystawiać dokument potwierdzający udział w projekcie "Wielokulturowość w Karpatach".

Szczegółowe informacje, koordynacja prac oraz prowadzenie terenowych lekcji:

Grzegorz Bożek, tel. 0/*13 - 4324746, e-mail: ortodoks@wp.pl;menuna początekkrosrem.rtf - 12 kB
Stowarzyszenie OLSZÓWKA  -  al. Armii Krajowej 141/55  -  43-300 Bielsko-Biała
tel. 0..33 816 11 96  -  e-mail : olszowka@free.ngo.pl  jacek@olszowka.most.org.pl